ØKONOMIRUTER

Dette er vårt rimeligste alternativ. Vi har 18 biler som går i faste ruter og vi dekker hele fylket med egne biler. Alle våre økonomiruter har faste avgangstider, noe som gjør at vi blir veldig forutsigbare på leveringstidene, våre kunder kan derfor planlegge sitt arbeid ut fra våre rutetider. Fra vi henter går det fra 1 til 5 timer. Vi har flere daglige avganger til de fleste destinasjoner i Rogaland, og kan i mange tilfeller hente så sent som klokken 12.00 og fortsatt levere samme dag. Ta kontakt for mer informasjon