fbpx

KUNDETELEFON

403 30 300

E-POST

post@a3transport.no

ÅPNINGSTIDER

Mandag - fredag 07:00-16:00

bærekraft

Grønn logistikk!

A3 Transport er den ledende lokaltransportøren i Rogaland innenfor kategorien «henting og levering samme dag». Vi har tatt ansvar for miljø og bærekraft i mange år, der vi hele tiden har jobbet for å løse oppdragene med færrest mulig kjørte kilometer. Vi har vært en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2021, og her dokumenteres arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.

Når vi snakker om grønn logistikk så tenker vi effektive logistikk og transporttjenester med så lave utslipp som mulig. 

Våre fokusområder:
  • Alle bilene er euro 6 eller elbiler.
  • Alle trucker og jekketraller i A3 Transport er elektriske.
  • Vårt rutenett er godt utbygd og er lokaltransportens kollektive tilbud.
  • Samkjøring av lokaltransport reduserer antall kjørte km og bidrar dermed til utslippsreduksjoner.
  • Opplæring i økonomisk kjøring for å redusere drivstoff forbruket og dermed redusere utslipp.
  • Vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen, og har alltid fokus på dette i møte med nye kunder.
  • Vi er digitalisert og benytter ikke fraktbrev og sparer dermed papir og trykksverte.
  • Vi kan også gi kundene våre en CO2-rapport på alle våre sendinger.

 

I vår næring så vil alle reduserte utslipp betyr bedre økonomi, så her er det gevinst både for A3 Transport og kundene når vi jobber bærekraftig.

Vi driver også med gjenbruk av paller, pallekarmer og emballasje.