LASTEBIL

Når godset blir for stort for våre varebiler, så løser vi oppdragene med våre lastebiler som alle har løftelem/lift. Også når avsender eller mottaker mangler løfteutstyr til lasting eller lossing, kan lastebil være fornuftig.

Vi disponerer pr i dag 6 lastebiler. 2 av disse går i fast rute til Nordfylket. De 4 andre lastebilene kjører her lokalt og varierer i størrelse fra 8 paller og 1700 kg i nyttelast og opp til 20 paller 13500 kg i nyttelast.

Lastebil faktureres med en minstepris på 1,5 timer.